top of page

WKB - WERK ER MEE!

WAT WEERHOUDT JOUW ORGANISATIE ER VAN OM OP 1 JANUARI 2024 WKB COMPLIANT TE ZIJN?

lijntekening4-01.png

DE WET KWALITEITSBORGING

Een goed en veilig onderkomen hebben is één van de belangrijkste basisbehoeften voor elk mens. Een kwalitatief hoogwaardig huis met bijvoorbeeld een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik is essentieel voor bewoners en gebruikers van een pand. Maar als aannemer wil je ook trots zijn op het eindresultaat, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen.

Vanaf 1 januari 2024 moet namelijk alle informatie over de uitgevoerde werkzaamheden en kwaliteit vastgelegd en bewaard worden. Deze wet heeft vooralsnog alleen betrekking op gevolgklasse 1 (eengezinswoningen en eenvoudige kantoorpanden). De nieuwe wetgeving geldt voor alle partijen uit deze bouwketen: ontwikkelaars/opdrachtgevers, bouwers, kwaliteitsborgers en gemeentes.

WAT VERANDERT ER VOOR EEN LIJMER MET DE KOMST VAN DE WKB?

Jij als belangrijk onderdeel van de bouwketen staat voor de enorme uitdaging om voor 1 januari 2023 Wkb compliant te zijn en je gehele werkproces af te stemmen op het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging en bewijslast. OCA® en de LijmApp helpen je daar graag bij. Een belangrijk gevolg van de nieuwe wet is dat aannemer en onderaannemer gelijkgesteld worden. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid verschuiven naar de lijmer, ook nog jaren na oplevering.

Toetsing van bouwplannen vooraf maken plaats voor toetsing van bouwwerkzaamheden en geleverde bouwwerken. Lijmers krijgen dus te maken met bewijslast en zijn verplicht gerealiseerde kwaliteit goed te documenteren. Je informeert hierbij opdrachtgevers tijdig over geconstateerde gebreken. Onafhankelijke kwaliteitsborgers hebben als taak er op toe te zien dat een bouwwerk aan alle wettelijke eisen voldoet. Zij kunnen onaangekondigde controles uitvoeren.

ALS JE NIET AAN DE EISEN VAN DE WKB VOLDOET KAN DIT VERVELENDE GEVOLGEN HEBBEN

  • Als er gebreken zijn, dan kan de klant jou als lijmer dwingen om deze fouten te herstellen. Ook als de fouten pas later geconstateerd en gemeld zijn maar tijdens oplevering wel zichtbaar waren. Er is dus geen onderscheid meer tussen geborgen en verborgen gebreken.

  • Wanneer een kwaliteitsborger of het bevoegd gezag een probleem signaleren, heeft de gemeente de mogelijkheid de bouw stil te leggen.

  • Wanneer er sprake is van een aanneemsom wordt deze pas door de notaris uitgekeerd aan de aannemer wanneer alle gebreken en schades zijn opgelost. Als aannemer moet je je klant laten weten hoe je bent verzekerd tegen dit soort risico’s en eventueel faillissement.

lijntekening5-01-01.png

DE LIJMAPP HELPT JOU WKB COMPLIANT TE WORDEN

Kortom, kwaliteitsborgers nemen een groot deel van de controletaken van het bevoegd gezag over en normconform werken wordt de nieuwe standaard. Heb jij dit al op orde? De LijmApp helpt jou Wkb compliant te worden.  Middels deze projectmanagement software kun je alle noodzakelijke gegevens vastleggen, en kun je bovendien goed plannen. Waarbij er al rekening gehouden is met de eisen van de Wkb! Diverse digitale kwaliteitsborgende lijmwerk inspectieformulieren zijn aanwezig.

Het mooie hieraan is dat kwaliteit realiseren en vastleggen zo een bewust proces worden. De voortgangsprocessen of je gehele Wkb- projectdossier kun je met één druk op de knop delen met je werknemers, zzp-ers of andere instanties. Tel daarbij de faciliterende rol van OCA® en je hoeft je geen zorgen meer te maken over de kwaliteitsbewaking en voortgang van een bouwproject. De voltooiing van een bouwproject was nog nooit zo gemakkelijk. Advies en begeleiding bij introductie van de app behoort ook tot de mogelijkheden.

image-5-no-bg.png
bottom of page